Technical Program Committee

Dan Sui Califoraia State Polytecnic University-Pomona
Jian feng Cui Xiamen University of Technology
Heng Li Henan Finance University
Lei Ma Beijing Polytechnic
Zheng Pan Inner Mongolia University
weiling bai inner mongolia university
Gaocheng Liu Inner Mongolia University
chunli guo Inner Mongolia University
dongye liu Inner Mongolia University
Xinyu Liu Hunan Normal University
Ming cheng Peng Jiangmen Vocational and Polytechnic College
Shuai Yang Changchun University of Technology
Yan ning Zhang Beijing Polytechnic
Xuan yue Tong Nanyang Institute of Technology
Wen da Xie Jiangmen Polytechnic
Yu ling Jin Chizhou Vocational And Technical College
Xin chun Zhou Baoji University of Arts and Sciences
Fu guang Guo Henan Vocational College of Industry and Information Technology
Yong jun Qin Guilin Normal College
Hong Tian Baotou lron Steel Vocational Technical College
Dan Zhang Xinyang Vocational and Technical College